Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler Hakkında

Admin 01 Haziran 2020 Güncel Haberler 1078 -A+
Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler Hakkında
Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler Hakkında

SPOR SALONLARI VE SPOR MERKEZLERİNDE ALINMASI

GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma,

öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla

kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması

ile de hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hem spor salonu çalışanı hem de müşteri,

COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki kurallara uymalıdır. Spor

salonlarının girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı

ve spor salonunun içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Spor salonlarının

girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Spor Salonlarında Alınması Gereken Genel Önlemler

» Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi

olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

» Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve

çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı

ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak

uygulanmalıdır.

» Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre

olacak şekilde yerleştirilmelidir.

» Müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. İçeride kalabalık oluşmasını

engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir

uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Bu kapının her iki tarafından tutturularak

asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa,

plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

» Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmelidir (Seans ile çalışılıyorsa, hangi

seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir).

» Spor Salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı

ve düzenli olarak boşaltılmalıdır.

» Spor salonları üyeleri ile sözleşmelerine COVID-19 politikaları ve

rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama eklemelidir.

» Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstündekiler ile huzurevi, cezaevi, bakım

merkezi çalışanları çalıştıkları ortamda bulaştırma riski olduğundan spor

salonlarına gitmemeleri önerilir.

» Takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren (boks, güreş gibi) sporların

yapılmaması uygundur. Bu sporlardan temassız antrenman yapabilenler

bireysel olarak ve 2 metre mesafe şartı ile antrenman yapabilir. Temas

gerektirmeyen sporlar kişiler arası sosyal mesafe ( en az 2 metre) korunarak

yapılabilir.

» Spor salonuna maskesiz müşteri/ çalışan alınmamalıdır. Spor salonunda da

maske takmaya devam etmelidirler. N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.

» Kafe tarzı yeme içme bölümleri T.C. Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta,

Kafe çalışma rehberine göre hizmet verebilir.

» Müşterilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı

tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalıdır.

» Spor salonuna misafir alınmamalıdır.

» Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında

müşterilerin beklemesine izin verilmemelidir.

» Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık

kâğıt havlular bulunması sağlanmalıdır.

» İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır.

» Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalıdır, tek kullanımlık

malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil

malzemeleri en az 600C’de yıkanmalıdır.

» Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılmalıdır.

» Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme

yapmaları teşvik edilmelidir. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler

%70’lik alkol ile temizlenmelidir.

» Ağırlık istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda

kullanımına izin verilmemelidir. Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten

sonra diğer müşteri kullanmalı, her müşteri sonrası cihazın el ve vücutla

temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmelidir.

» Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücut la temas edilen

noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte

edilecektir. Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile ilgili uyarı afişleri

spor salonu içinde farklı noktalara asılacaktır. Bu konuda sesli ananaslar

yapılacaktır.

 Müşterilere Yönelik Önlemler

» Spor salonlarına girişte ateş ölçümü yapılmalı, ateşi 380C’dan yüksek olanlar

spor salonlarına alınmamalıdır.

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19

vakası veya temaslısı spor salonlarına alınmamalıdır. Tıbbi maske takılarak

sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

» Müşteriler randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalıdır.

» Tesis içinde her alanda diğer kişilerle 2 metre mesafeye uyulmalıdır.

» İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen

kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.

» Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler götürülmelidir.

Havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli

personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan

sonra dezenfeksiyonunun sağlanması gerekmektedir.

» Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe korunmalıdır.

» Spor salonuna girmeden önce maske takılmalıdır. Bu tip yerler ve genel

olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken

bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. N95/FFP2 maskeler

kullanılmamalıdır.

» Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler

yapılmamalıdır.

» Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği

kullanılmalıdır

» Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık

dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara

dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Spor sırasında eller yüze değdirilmemelidir. Kişisel havlu kullanılmalıdır.

» Yiyecek ve içecek talebinde bulunulmamalıdır.

 Personele Yönelik Önlemler

» Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri

hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

» Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen personel

tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 380C’dan yüksek olanlar

içeri alınmamalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri

olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske

takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna

yönlendirilmelidir.

» Çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalıdır.

» Çalışan personelin tümü kuralına uygun tıbbi maske takmalı, maske

nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve

sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini

sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su

ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

» Çalışan personel, dinlenme odalarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi

korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Bu alanlarda yemek yerken ya

da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı

alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.

Spor Salonlarının Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

» Spor salonlarında her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık kullanılan

alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir. Çalışma saatinin ortasında bir

saat müşteri alınmamalı ve genel temizlik yapılmalıdır.

» Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir.

Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

» Spor salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı

kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun

sık değdiği bölümleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve

deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre

suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:

7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir.

Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet

dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit

Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

» Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve

diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

» Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak temizlenmeli,

%70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu aletlerin sık dokunulan yüzeyleri

her müşteriden sonra temizlenmelidir.

» T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları

kullanılabilir.

» Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası

uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik

malzemelerinin en az 600C’de yıkanması önerilir.

» Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

» Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava

ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

» Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.

Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

» Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.

» Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her müşteri kullanımından sonra

tekrar yapılmalıdır.

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır.

Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp spor

salonundaki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve

sabunla yıkamalıdır.

» Merkezi havalandırma sistemleri bulunan spor salonlarının havalandırması

temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma

sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda

yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler kullanılmamalıdır.

» Spor salonları sık sık havalandırılmalıdır.Yorumlar