Ölçü ve Ölçü aletlerinin periyodik muayenesi Şubat ayı sonuna kadar

Admin 20 Şubat 2021 Güncel Haberler 263 -A+
Ölçü ve Ölçü aletlerinin periyodik muayenesi Şubat ayı sonuna kadar
Ölçü ve Ölçü aletlerinin periyodik muayenesi Şubat ayı sonuna kadar

    Bilindiği gibi, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre; ölçü ve ölçü aletlerinin 2(İki) yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş bulunan  ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi, her yıl Ocak ayının başında başlayıp Şubat ayının son günü mesai bitiminde sona erecektir.

    Buna göre, 2019 Yılında Damgalanan ve aşağıda nitelikleri ile müracaat yerleri belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin, ilgili birimlere müracaatlarının yapılması gerekmektedir.

    1)  Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından muayene edilecek Ölçü aletleri şunlardır:

           TSE'ye yapılacak müracaatlar ücretleri ödenerek https://basvuruportal.tse.org.tr adresinden online olarak yapılacaktır.

           a) Akaryakıt, LPG, Adblue, Tanker ve Cng Sayaçları, Akaryakıt Hacim Ölçekleri, Motorlu Taşıtlar Lastik Hava Basınç Cihazları

           b) Tartım kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, Aks Kantarları, Hassas Kütle Ölçüleri (F1ve F2 Sınıfı), 5 kg'dan yukarı Kütle Ölçüleri, Demiryolu Yük ve Sarnıçlı Vagonları.

     2) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

           a) Otomatik tartı aletleri,

           b) I ve II sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,

           c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen tart aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tart aletleri,

     3) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

           a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım

               kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, 

           b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; 

                1) Masa terazileri,

                2) Asma teraziler,

                3) Tek kollu kantarlar,

                4) İbreli teraziler,

    Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan müracaatlarda, muayene ve damga ücretlerinin ilgili hesap numaralarına  yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu dilekçe ekinde yer alır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.

    Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili servisi/servisleri bulunması durumunda, kullanıcı sadece o ildeki istediği yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvuruların yetkili muayene servisi başvuruyu almak zorundadır. 

      Aksi halde, Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatı yapmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ölçü ve tartı aleti başına 669TL'den 13.375TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.

       01.01.2020 tarihinden itibaren Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Ölçü ve Ölçü aletleri için (Su,Doğalgaz;Elektrik Sayaçları hariç) muayene ve damgalama için müracaat kabul edilmeyecektir.   
  

Yorumlar