Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi hakkında

Admin 21 Ekim 2020 Güncel Haberler 63 -A+
Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi hakkında
Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi hakkında

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi gazetede yayımlanan "Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği" çerçevesinde motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 01.01.2021 tarihine kadar  anılan yönetmelik çerçevesinde izin belgesi alması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerekmekte olup Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetimi Uygulamasına motor yağı değişim noktaları ile ilgili Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) uygulamasına eklenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

    Bu kapsamda; Motor yağı değişimi yapılan;

    * Akaryakıt istasyonları, Tamirhaneler, Servisler, Kamu kurum/kuruluşları, Belediyeler, Madencilik faaliyeti gösteren işletmeler, Diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin,

01.01.2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde "Motor Yağı Değişim İzin Belgesi" alınması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerekmektedir.

"Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)"ne kayıt nasıl yapılır (Firma Kurma, Tesis Açma vb.) bilgileri için (yardım videoları da dahil) "Sıkça Sorulan Sorular" da yer alan dokümanlara ulaşmak için link aşağıdadır.

https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?soruGrupld=1052&uygulamaid=106

Müdürlükçe ücretsiz olarak düzenlenecek Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi için ilgililer tarafından gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.

 Başvuru Dilekçesi,

 Başvuru Dilekçesinde;

"Zemini beton, dışarıya kanal bağlantısı olmayan, kapısı kilitli, üzerinde "Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı" yazan tabelası olan, atık deposundan sorumlu kişinin adı-soyadının yazılı olduğu kağıt/tabelası olan, içeride "13 02 08" kodlu "atık motor yağı"nın konulduğu varil olan, yağmur ve kar gibi yağışı içerisine almayacak şekilde her tarafı kapalı olarak dizayn edilmiş "Tehlikeli Atık Geçici Atık Depolama Sahası"nın ön, arka, yan, iç tarafından çekilmiş en az 4 adet renkli fotoğraf bulunmalıdır.          

    

           


Yorumlar