Motor Yağı Değişim İzin Süre Uzatımı

Admin 16 Ocak 2021 Güncel Haberler 315 -A+
Motor Yağı Değişim İzin Süre Uzatımı
Motor Yağı Değişim İzin Süre Uzatımı

  Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan düzenleme ile "Motor Yağı değişimi yapılan işletmeler 01.07.2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İl Müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür." hükmü getirilerek, izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmak için öngörülen süre 01.01.2021 tarihinden altı ay uzatılmıştır. 

Yorumlar