MASAK Anketi Hakkında

Admin 27 Mayıs 2021 Güncel Haberler 308 -A+
MASAK Anketi Hakkında
MASAK Anketi Hakkında

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan 18.05.2021 tarih ve E.115959 sayılı yazıda; "5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yükümlü olarak kabul edilen "kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenlerin -diğer bir deyişle kuyumcuların" ve taşınmaza ticareti ile iştigal eden veya bu faaliyetlere aracılık edenlerin- diğer bir deyişle emlakçıların" kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı açısından yükümlülüklerine ilişkin farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla ülke genelinde bir anket çalışması başlatıldığı,

    Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının internet sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile erişim sağlanabilen söz konusu anketin doldurulması için bazı yükümlerin işyerlerinde ziyaret edildiği ve anketi dolduracakları yönünde taahhütname imzalatıldığı, ayrıca tüm yükümlülerin elektronik tebligat adreslerine e-posta gönderilerek, verilen süre içerisinde anketi doldurmalarının talep edildiği, ancak gelinen aşamada verilen süre dolmasına rağmen anketin yükümlülerin büyük çoğunluğu tarafından henüz doldurulmadığı belirtilmekte,

     Bu kapsamda meslek odalarına kayıtlı olarak faaliyet gösteren kuyumcu ve emlakçıların söz konusu anketi en geç 1Haziran 2021 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Yorumlar