Kalfalık ve Ustalık Belgeleri Hakkında

Admin 18 Ekim 2021 Güncel Haberler 88 -A+
Kalfalık ve Ustalık Belgeleri Hakkında
Kalfalık ve Ustalık Belgeleri Hakkında

               MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI, DENKLİK ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME  İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE'de 09.09.2021 tarihli ve 31460254 sayılı Makam Olur'u ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

    Buna göre, 

  •     "Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Esasları" başlıklı 5'inci maddesinin 2'nci fıkrası;

                "Bu Yönergeye göre; Bakanlıkça veya Bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların iş birliği sonucunda verilmiş veya yurt dışından alınmış; diploma, öğrenim durum belgesi, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, öğrenim belgesi, yüz yüze eğitimi tamamlama belgesi, tastikname, kurs bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, hizmet belgesi ve İŞKUR kurs bitirme belgesi/sertifikası önceki öğrenmelerin doğrulanması süreçlerinde değerlendirmeye tabi tutulacak belgelerdir." şeklinde değiştirilmiştir.

  •     "Kalfalık ve Ustalık Sınavları" başlıklı 7'inci maddesinin 6'ıncı fıkrası;

               "Ustalık veya İşyeri Açma belgesine sahip olup aynı alanda farklı bir daldan belge almak için Ek-1 Form ile başvuru yapanlar, ustalık sınavına alınırlar." şeklinde değiştirilmiştir.

  •     "Önceki Öğrenmelere İlişkin Belgelerin Değerlendirilmesi" başlıklı 8'inci maddesinin 3'üncü fıkrası;

                "Prim döküm belgesinde meslek kodunun olmaması veya kişinin beyanı ile farklılık göstermesi durumunda;

                a) Ek-1 Formdaki Hizmet Belgesi bölümünün işyeri tarafından doldurulup onaylanması halinde işyerinin beyanına göre,

                b) İşyerinin kapandığını Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumundan belgelendirenlerin ise kendi beyanına göre, işlem yapılır." şeklinde değiştirilmiştir.

                Aynı maddenin 4'üncü fıkrası;

                "Bağ-Kur hizmet belgesindeki hizmet süresi ile vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesindeki hizmet süresi farklı olanlar ile emekli olduktan sonra kendi namına iş yeri açanların hizmet

                süresi, vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesine göre hesaplanır." şeklinde değiştirilmiştir.

  •        "Doğrudan Belge Düzenlenecek Haller" başlıklı 13'üncü maddesinin 5'inci fıkrası;

                "Kanun kapsamına alınmadan önce; 

                a) Bakanlık ve meslek odaları iş birliğiyle verilmiş olan kalfalık ve ustalık belgeleri; ilgili meslek odalarından alınacak resmi yazı ile doğrulanması halinde Kanunun 35 inci maddesi kapsamında dengi

                    belgelerle değiştirilir. Meslek odalarının ildeki üst kuruluşları, kapsama alınan meslek dallarında verdikleri belgelerin listelerini, kapsama alma tarihini izleyen 30 gün içinde il milli eğitim

                    müdürlüğüne gönderir. 

                b) (a) bendi kapsamında kalfalık ve ustalık belgesi düzenlenmeyen ve Kanun kapsamına alınan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre vergiye tabi olmayan üretici ve yetiştiricilerin faaliyet

              gösterdiği meslek dalları ile 14.04.2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet gösterilen meslek dallarında, ilgili                     oda/birlik veya resmi kurumlara kayıtlı olduğunu belgelendirenlerden, kapsam tarihinden önce en az iki yıl kayıtlı olanlara kalfalık belgesi, en az beş yıl kayıtlı olanlara ise ustalık belgesi Kanunun 
                    35 inci maddesi kapsamında doğrudan düzenlenir." şeklinde değiştirilmiştir.


Yorumlar