Esnaf Kredileri Erteleme Hakkında

Admin 27 Temmuz 2020 Güncel Haberler 35 -A+
Esnaf Kredileri Erteleme Hakkında
Esnaf Kredileri Erteleme Hakkında

23 Temmuz 2020 tarihli ve 31194 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2781 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, bu karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Banka'dan (Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi) 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olup bu kararın yürürlüğe girdiği tarih vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren kredi ifta tablosunda belirtilen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle üç ay süreyle ertelenmiştir.

Yorumlar