DUYURULAR

SULTANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLE BİRLİKTE UGE EGİTİMLERİ BAŞLAYACAKTIR ( KAYITLAR ALINIYOR ) - 2017 YILI AİDATIMIZIN İLK TAKSİDİNİ SON ÖDEME GÜNÜ 30 NİSANDIR. SÜNNET ORGANİZASYONUMUZ. 30 NİSAN SON BULACAKTIR. 1-) “Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ” 27 Nisan 2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2-) Tebliğin kurallarına uyum için işletmelere 31 Aralık 2017 tarihine kadar süre tanınmıştır.

GÜNDEM HABERLERİ

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu.
Az tehlikeli grublarda iş güvenliği yasası ertelendi.

BAŞKAN

Esnafımıza Bereketli kazançlı günler dilerim BAŞKAN - Erkan KAYA

ARAMA

ÖNEMLİ DUYURU !

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerimizin yaz dönemi son etabı 4 temmuzda başlayacaktır. Katılmak isteyenlerin en geç 3 Temmuz Pazartesi günü odamız merkezine müracaatları gerekmektedir. Duyurulur.

 

 

 

ODA AİDATLARINI AY SONUNA KADAR ÖDEMENİZ GEREKMEKTEDİR. 

 

Bilindiği üzere, 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılanrılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede degişiklik yapılmasına dair kanun 27 mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe gitmiştir.

Buna göre ; 2017 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin olan sigorta primleri , işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri , isteğe bağlı sigorta primleri yeniden yapılandırmıştır. Borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden , 27 Mayıs 2017 tarihine kadar geçen süre için YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şeklinde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrası işleri bozulan ve kamuya olan borçlarını ödeme zorluğu çeken esnaf ve sanatkarlarımızın söz konusu borçlarını yeniden yapılandırmalarına imkan sağlayan 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ile bazı kanunlarda ve bir hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasını dair kanun 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı resmi gazetede yapımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Maliye Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İl Özel İdareleri
Belediyeler

Kanundan yararlana bilmek için başvurular en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek , yeniden  yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ödenebilecektir.

ilk iki taksitini tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olarak , ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

 

 

SÜT TEBLİĞİ

1-) “Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ” 27 Nisan 2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

2-) Tebliğin kurallarına uyum için işletmelere 31 Aralık 2017 tarihine kadar süre tanınmıştır.